ها علیٌّ بَشَرٌ کَیْفَ بَشَر (علی بشر است؛ اما چه بشری؟!) مصرعی از قصیده معروف مدحیه یا غدیریه که در مدح امام علی(ع) به زبان عربی سروده شده است. شاعر این قصیده، ملامهرعلی تبریزی خویی، شاعر و غدیریه‌سرای قرن سیزدهم قمری، است و شهرت وی نیز به سبب همین قصیده است.

این قصیده که بیست تا چهل بیت دارد و در سال‌های ۱۲۱۶-۱۲۴۰ق سروده شده، توسط میرزا محمدرضا بصیرت شیرازی به صورت منظوم ترجمه شده است. همچنین این شعر مورد توجه سخنرانان و شاعران شیعه بوده و چندین شعر با وام گرفتن مصرع یا ابیاتی از آن با همان وزن و قافیه سروده شده است.

در کتاب ولایت‌نامه غدیریه از ملاعلی واعظ خیابانی نویسنده ی کتاب علمای معاصرین نقل شده است که ملامهرعلی پس از سرودن قصیده ی « ها علی کیف بشر» ،  پیامبر(ص) را در خواب دید که امام علی(ع) هم در کنار او بود؛ پیامبر(ص) به ملامهرعلی فرمود: «مدیحه‌ای که در مدح پسرعمویم سروده‌ای بخوان.» ملامهرعلی شروع به خواندن کرد و پس از اتمام مصرع اول،‌ پیامبر(ص) فرمود: «کیف بشر؟!  کیف بشر؟! کیف بشر؟! » [1]

--------------------------------------------

[1]. فدوی خویی، ولایت‌نامه (غدیریه)، ۱۳۷۶ش، ص۲۷ و ۲۸

================================

 


ها علی بشر کیف بشر -----  با نوای سید مجید بنی فاطمه

مدت زمان: 2 دقیقه و 4 ثانیه